Na pokojninska vprašanja odgovarja Milena Paulini

Na pokojninska vprašanja odgovarja:
Milena Paulini

Dobro je vedeti | jul. '21

PRIŠTETA DOBA NA PODLAGI OSEBNIH OKOLIŠČIN IN ZAGOTOVLJENA POKOJNINA

Bralka navaja, da je bila njena sestra operirana zaradi malignega tumorja, ko je bila stara šest let. Kljub takratnemu težkemu zdravstvenemu stanju in kasnejšim posledicam je redno zaposlena že od leta 1989 naprej. Zanima jo, ali se bo njena sestra zaradi prebolele bolezni lahko prej starostno upokojila in ali bo upravičena do zagotovljene pokojnine, ki zdaj znaša 620 evrov.

Zakon določa, da se določenim kategorijam zavarovancev zaradi osebnih okoliščin k zavarovalni dobi, ki so jo prebili v delovnem razmerju ali drugem delu, na podlagi katerega so bili obvezno zavarovani, za pridobitev in odmero pravic prišteje ena četrtina dobe dejanskega zavarovanja (za eno leta dela znaša prišteta doba 3 mesece). Krog zavarovancev iz prejšnjega zakona (zavarovanci s telesno okvaro najmanj 70 odstotkov, vojaški invalidi od I. do VII. skupine, civilni invalidi vojne od I. do VI. skupine, slepi, gluhi, oboleli za distrofijo in sorodnimi mišičnimi ter nevromišičnimi boleznimi, za paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo, multiplo sklerozo) je bil razširjen z novo kategorijo zavarovancev, saj se prišteta doba na podlagi osebnih okoliščin upošteva tudi zavarovancem, ki so oboleli za rakom do 15. leta starosti. Poleg upoštevanja prištete dobe k skupni zavarovalni dobi se tem zavarovancem tudi zniža starostna meja za pridobitev pravice do starostne pokojnine za toliko mesecev, kolikor znaša prišteta doba.

Bralkini sestri, ki je obolela za rakom pred 15. letom starosti, se bo za pridobitev in odmero starostne pokojnine na njeno zahtevo upoštevala prišteta doba od njenega vstopa v obvezno zavarovanje, torej že od leta 1989 naprej. Prav tako se ji bo znižala starostna meja za pridobitev pravice do starostne pokojnine za toliko mesecev, kolikor bo znašala prišteta doba. Njena sestra se bo lahko starostno upokojila že pri starosti 52 let, če bo do takrat dopolnila tudi 32 let pokojninske dobe brez dokupa. Zahtevana starost za starostno pokojnino 60 let se ji bo namreč znižala za osem let, k manjkajoči pokojninski dobi brez dokupa 40 let pa bo prišteto osem let pokojninske dobe brez dokupa iz naslova prištete dobe; tako bo imela izpolnjena oba pogoja za starostno pokojnino. Če je bila njena sestra neprekinjeno zaposlena od leta 1989 naprej, bo že letos izpolnila pogoje za starostno pokojnino, če bo tudi dopolnila starost 52 let, saj bo imela pogoj pokojninske dobe brez dokupa že izpolnjen. Poleg tega bo tudi upravičena do zagotovljene pokojnine, ki od 1. maja 2021 naprej znaša 620 evrov, če bo njena starostna pokojnina nižja od tega zneska.

ZAGOTOVLJENA STAROSTNA POKOJNINA

Bralka navaja, da je bila leta 2004 starostno upokojena še po prejšnjem zakonu z upoštevanjem dodane dobe za čas prijave pri zavodu za zaposlovanje. Njena pokojnina je do zdaj vedno presegala znesek zagotovljene pokojnine, zdaj pa je znesek te pokojnine višji od njene pokojnine, zato jo zanima, zakaj od 1. maja 2021 naprej ni upravičena do pokojnine v višini 620 evrov.

Novela zakona, ki velja od 1. oktobra 2017, določa, da so do 500 evrov pokojnine upravičeni vsi zavarovanci, ki se bodo starostno ali invalidsko upokojili s pokojninsko dobo, ki je predpisana za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti. Pravico do zagotovljene pokojnine od 1. oktobra 2017 imajo vsi uživalci, ki so že uveljavili pravico do starostne ali invalidske pokojnine po veljavnem zakonu, kot tudi vsi uživalci, ki so jo uveljavili po prej veljavnih predpisih in dopolnili pogoj pokojninske dobe, ki je bil po takrat veljavnem predpisu določen za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti ali brez pogoja starosti, če ta ni bil predpisan. Pri ugotavljanju pokojninske dobe za pridobitev pravice do izplačila zagotovljene pokojnine se ne upošteva dodana doba. Dodano dobo je uvedel prejšnji zakon, ki je veljal od leta 2000 do konca leta 2012, in sicer je to čas zunaj zavarovanja, ki se je upošteval pri ugotavljanju pogojev za starostno pokojnino.

Bralka, ki je uveljavila starostno pokojnino po prejšnjem zakonu in se ji je za izpolnitev pogoja pokojninske dobe upoštevala tudi dodana doba, ni upravičena do izplačila zagotovljene pokojnine v višini 620 evrov. Novela zakona, ki se uporablja od 1. maja 2021, je določila le višji znesek, krog upravičencev do zagotovljene pokojnine, ki je bil določen z novelo zakona iz leta 2017, pa je še vedno enak.

TELEFONSKO SVETOVANJE

Pokličete jo lahko v četrtek, 15. julija, med 16. in 18. uro na tel. št.: 01 530 78 53.


Vaši komentarji


© 2022 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media