Na pokojninska vprašanja ogovarja Milena Paulini

Na pokojninska vprašanja odgovarja:
Milena Paulini

Dobro je vedeti | sep. '21

INVALIDNINA ZA TELESNO OKVARO

Bralka navaja, da je pred tremi leti od zavoda prejela negativno odločbo, da nima pravice do invalidnine za 60-odstotno telesno okvaro, ki je bila posledica bolezni. Zdaj pa je zasledila, da bi lahko dobila invalidnino, in jo zanima, ali je to res.

V primerjavi z zakonom, veljavnem do konca leta 2012, določba zakona, ki je veljala od 1. januarja 2013 do 6. avgusta 2021, ni več vsebovala pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela. V tem obdobju so zavarovanci lahko pridobili le pravico do invalidnine za telesno okvaro, ki je bila posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, kar je bil tudi razlog, da je bralka prejela negativno odločbo o invalidnini.

Osmega julija 2021 je začela veljati novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki spreminja obstoječo ureditev glede priznanja invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela. Upravičenec zdaj ponovno pridobi pravico do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela, če le-ta znaša najmanj 50 odstotkov in če je ob nastanku telesne okvare dopolnil ustrezno pokojninsko dobo oziroma je uživalec starostne, predčasne ali invalidske pokojnine. Bralka bo lahko pridobila pravico do invalidnine za že ugotovljeno 60-odstotno telesno okvaro, ki je posledica bolezni, vendar le od 7. avgusta 2021 naprej, to je od veljavnosti novele zakona, in le pod pogojem, da bo zahteva vložena do vključno 31. januarja 2022. Za vse kasneje vložene zahteve za priznanje invalidnine za telesno okvaro pa se invalidnina izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in največ za šest mesecev nazaj, ob pogoju, da je telesna okvara takrat že obstajala ali da je nastala več kot šest mesecev pred vložitvijo zahteve.

DRUŽINSKA POKOJNINA

Bralka navaja, da je njen sin lansko leto umrl zaradi bolezni in zapustil dva majhna otroka, stara šest in štiri leta. Zanima jo, kolikšno dajatev lahko dobita otroka po sinovi smrti.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za primer smrti zavarovanca ali uživalca pravic zagotavlja pravico do vdovske pokojnine in družinske pokojnine, odvisno od upravičenca. Praviloma družinsko pokojnino uveljavijo otroci po umrlem zavarovancu ali uživalcu pravic pod pogojem, da so izpolnjeni splošni pogoji za priznanje pravice na strani umrlega kot posebni na strani družinskih članov.

Splošni pogoji za družinsko pokojnino na strani umrlega so izpolnjeni, če je umrli do dneva smrti, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela, izpolnil pogoje za predčasno, starostno oziroma invalidsko pokojnino, njegova smrt pa se šteje kot nastanek I. kategorije invalidnosti. Če pa je bil umrli uživalec pravic, pa so pogoji na njegovi strani izpolnjeni, če je užival predčasno, starostno ali invalidsko pokojnino ali pravice na podlagi invalidnosti iz obveznega zavarovanja.

Posebni pogoji, ki jih morajo za družinsko pokojnino izpolnjevati otroci, so, da so v sorodstvenem razmerju z umrlim in izpolnjujejo še dodatne pogoje glede statusa. Otrokom je tako zagotovljena družinska pokojnina do dopolnjenega 15. leta starosti ali do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. Glede na to, da bralka ni navedla podrobnejših podatkov (zlasti glede splošnih pogojev na strani umrlega in ali so ti izpolnjeni), lahko otroka pridobita družinsko pokojnino po umrlem očetu. Družinska pokojnina za dva družinska člana bi bila odmerjena v višini 80 odstotkov osnove za odmero družinske pokojnine, to je od pokojnine, ki bi pripadala umrlemu na dan smrti. Postopek pri zavodu se začne na podlagi vložene zahteve in v primeru izpolnjevanja pogojev se družinska pokojnina izplača od prvega dne naslednjega meseca po vloženi zahtevi in največ za šest mesecev nazaj, glede na to, da je od dneva smrti bralkinega sina minilo že več kot šest mesecev.                                                                                                                                                                                                                                                                           

TELEFONSKO SVETOVANJE

Pokličete jo lahko v četrtek, 16. septembra, med 16. in 18. uro na tel. št.: 01 530 78 53.

                                                                                                                                                                                                                                                                        


Vaši komentarji


© 2022 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media