Na pokojninska vprašanja odgovarja Milena Paulini

Na pokojninska vprašanja odgovarja:
Milena Paulini

Dobro je vedeti | okt. '21

INVALIDNINA ZA TELESNO OKVARO

Bralka navaja, da so ji v času zaposlitve priznali III. kategorijo invalidnosti zaradi ginekološke operacije ter slabega sluha. Vse do upokojitve leta 2015 je prejemala nadomestilo zaradi manjše plače, ker je po nastanku invalidnosti opravljala drugo delo. V zadnjem času med ljudmi krožijo različne informacije, da so invalidi upravičeni do invalidskega dodatka, zato jo zanima, ali je upravičena do tega, saj prejema le zagotovljeno pokojnino v višini 620 evrov.

Bralka je z invalidskim dodatkom verjetno mislila invalidnino za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela, glede na to, da je 8. julija 2021 začela veljati novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki spreminja obstoječo ureditev glede priznanja invalidnine za telesno okvaro. Upravičenec zdaj ponovno pridobi pravico do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela, če le-ta znaša najmanj 50 odstotkov in če je ob nastanku telesne okvare dopolnil ustrezno pokojninsko dobo oziroma je uživalec starostne, predčasne ali invalidske pokojnine.

V njenem primeru gre za dve povsem različni pravici iz obveznega zavarovanja, čeprav sta obe odvisni tudi od zdravstvenega stanja. Pravica do nadomestila plače zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu, ki jo je bralka pridobila v času zaposlitve, je bila vezana na določeno kategorijo invalidnosti in priznano pravico do razporeditve oziroma zaposlitve s tem, da delovni invalid opravlja preostali delovni zmožnosti ustrezno delo. Z uveljavitvijo pravice do pokojnine pa so bralki tudi nehali izplačevati omenjeno nadomestilo, saj kot uživalka pokojnine ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje uživanje.

Pravica do invalidnine pa je v primerjavi s pravicami iz invalidskega zavarovanja odvisna zlasti od tega, ali je pri zavarovancu ali upokojencu nastala izguba, bistvenejša poškodovanost ali znatnejša onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa, kar otežuje aktivnost organizma in zahteva večje napore pri zadovoljevanju življenjskih potreb, ne glede na to, ali ta okvara povzroča invalidnost ali ne. Dejstvo, da je bila pri bralki zaradi določenega zdravstvenega stanja podana invalidnost III. kategorije, v ničemer ne pogojuje priznanja pravice do invalidnine. Kot že omenjeno, gre za dve povsem različni pravici, ki nimata nič skupnega in se tudi ne izključujeta, saj ima lahko zavarovanec poleg pravice iz invalidskega zavarovanja tudi pravico do invalidnine.

Izvedensko mnenje o tem, ali je pri bralki podana telesna okvara zaradi zdravstvenega stanja, lahko poda le invalidska komisija ali drug izvedenec zavoda na podlagi vloženega zahtevka, ki mu je priložena ustrezna medicinska dokumentacija. Ugotovljena telesna okvara v višini najmanj 50 odstotkov bi bila v bralkinem primeru tudi podlaga za priznanje invalidnine, vendar največ od 7. avgusta 2021 naprej, ker druge pogoje kot uživalka pokojnine že izpolnjuje.

DOKUP POKOJNINSKE DOBE

Bralka navaja, da ima le 12 let pokojninske dobe iz naslova delovnega razmerja. Ker bo kmalu dopolnila starost 65 let, jo zanima, ali je upravičena do pokojnine. Slišala je, da bi lahko morebitno manjkajočo pokojninsko dobo dokupila.

Veljavni zakon med drugim tudi določa, da ženska starostno pokojnino pridobi pri isti starosti kot moški, to je pri starosti 65 let, če ima najmanj 15 let zavarovalne dobe. Če bo bralka želela pridobiti pravico do starostne pokojnine, bo morala imeti najmanj 15 let zavarovalne dobe, da bi jo uveljavila pri določeni starosti. Manjkajočo zavarovalno dobo do 15 let pa bi lahko tudi dokupila, saj zakon določa, da zavarovanec ali uživalec pokojnine za izpolnitev pogojev ali za ugodnejšo odmero pokojnine po veljavnem zakonu dokupi do pet let zavarovalne dobe. Ker zakon zahteva, da lahko zavarovalno dobo dokupi le zavarovanec ali uživalec pokojnine, bi morala najprej pridobiti lastnost zavarovanca, kar pomeni, da bi morala biti ob vložitvi zahtevka za dokup zavarovalne dobe vključena v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V njenem primeru bi bilo verjetno najbolje, da se do dopolnjenega 65. leta starosti prostovoljno vključi v obvezno zavarovanje in v času tega zavarovanja vloži zahtevek za dokup manjkajoče zavarovalne dobe za izpolnitev pogojev za starostno pokojnino. Prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje je namreč omogočena vsem osebam s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so dopolnile 15 let starosti in ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev v zavarovanje.

TELEFONSKO SVETOVANJE

Pokličete jo lahko v četrtek, 14. oktobra, med 16. in 18. uro na tel. št.: 01 530 78 53.


Vaši komentarji


© 2022 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media