Uskladitve invalidnin in dodatka za pomoč in postrežbo

Dobro je vedeti | april '24

Upokojencem so se 1. januarja letos že redno uskladile pokojnine za 8,8 odstotka. Toda po veljavni zakonodaji se vse pravice, ki jih iz sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja izplačuje zavod, ne usklajujejo na enak način kot pokojnine. Tako se januarja niso uskladili zneski dodatka za pomoč in postrežbo ter zneski invalidnin, ki se izplačujejo za telesno okvaro, saj je zanje predpisan drug način usklajevanja.

Veljavni zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) za dodatek za pomoč in postrežbo določa, da se usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. Uskladitev zneskov se zato ne opravi na način in v rokih, kot je to določeno za pokojnine, temveč kasneje ter v višini, ki jo vsakoletno določi sklep o usklajenih višinah transferjev (ki so določeni v nominalnih zneskih) in o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS. Skladno z določbami sklepa se transferji za posameznike in gospodinjstva uskladijo enkrat letno, in sicer 1. marca, z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

Transferji so se uskladili 1. marca 2024 v višini letne rasti cen, ki je v preteklem letu znašala 4,2 odstotka. Na osnovi tega sklepa je bil na drugi februarski seji sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sprejet sklep o uskladitvi in zneskih dodatka za pomoč in postrežbo, v katerem je svet zavoda določil nove višine dodatka za pomoč in postrežbo, ki so se prvič izplačale ob koncu marca.

Od 1. marca 2024 tako veljajo nove višine dodatka za pomoč in postrežbo:

za najtežje upravičence

518,66 evra

višji

361,69 evra

nižji

180,85 evra

Usklajevanje invalidnin

Ureditev invalidnin, ki se iz sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja ob izpolnjevanju pogojev priznavajo za telesne okvare, je bila od leta 2012 naprej deležna kar nekaj sprememb. Sprva se je zakonodajalec odločil, da v obveznem zavarovanju pravice do invalidnine za telesno okvaro med riziki obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ne bo več urejal, so bile pa med zakonodajnim postopkom kljub temu sprejete prehodne določbe, ki so še naprej omogočale pridobitev pravice do invalidnine za telesno okvaro, vendar pa samo za telesne okvare, ki so bile posledica poškodbe pri delu oziroma poklicne bolezni, in do ureditve v drugih predpisih. Vsebina same pravice oziroma pogoji za priznanje v primeru, da je bila telesna okvara posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, so bili in so še naprej urejeni v prehodno veljavnem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1).

Ker sistemske ureditve invalidnin ZPIZ-2 ni več urejal, je bilo določeno, da se posameznikom, ki jim je bila pravica do invalidnine že priznana, invalidnina le še izplačuje in se zneski le-teh ne usklajujejo. Invalidnina se je zato upravičencem ter tistim, ki so jo po letu 2013 prejeli po ZPIZ-2, ker je bila njihova telesna okvara posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, le še naprej izplačevala v znesku, kot je bil določen za zadnji mesec pred uveljavitvijo ZPIZ-2, ni pa bilo več določeno njeno usklajevanje.

Predpisi, ki naj bi sistemsko za širši krog ljudi na novo uredili pravico do invalidnine, niso bili sprejeti, zato je v letu 2021 zakonodajalec sprejel zakon o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2J), ki je omogočil ponovno priznanje pravice do invalidnine tudi za telesne okvare, ki so posledica bolezni ali poškodbe. Kljub ureditvi pravice pa tudi ta zakon ni določil novih višin ali pa usklajevanja invalidnin. Se je pa tematika usklajevanja zneskov invalidnin zakonsko rešila s kasnejšo spremembo zakona oziroma z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2M), ki je določil, da se invalidnine za telesno okvaro od 1. januarja 2022 usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev za posameznike in gospodinjstva v RS.

Invalidnine so se od leta 2012 uskladile v letu 2019, ko je podlago za uskladitev ter izdajo sklepa o uskladitvi in zneskih invalidnin za telesno okvaro od 1. januarja 2019 vzpostavil zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019. Ta je določil, da se invalidnine v tem letu uskladijo na enak način kot pokojnine, torej od 1. januarja za 2,7 odstotka. Po letu 2022 pa je ponovno podana zakonska podlaga za usklajevanje zneskov invalidnin, pri čemer se le-ti usklajujejo na enak način kot dodatek za pomoč in postrežbo, torej na način, kot je določen za usklajevanje transferjev. V letu 2022 so se tako zneski invalidnin 1. marca uskladili za 4,9 odstotka, v lanskem letu pa 1. marca v višini 10,3 odstotka.

Tudi letos je svet zavoda po objavi potrebnih podatkov ter sklepa 28. februarja sprejel sklep o uskladitvi in zneskih invalidnin za telesno okvaro od 1. marca 2024, na podlagi katerega se od 1. marca 2024 uskladijo tudi zneski invalidnin za 4,2 odstotka. Prvič so bili tako novi zneski invalidnin izplačani ob koncu meseca marca. 

Novi zneski invalidnin za telesno okvaro znašajo:

Telesna okvara

Znesek invalidnine (v evrih),

če je telesna okvara posledica:

Stopnja

Odstotek

poškodbe pri delu

ali poklicne bolezni

bolezni ali

poškodbe zunaj dela

1.

100

            123,19

86,23

2.

90

            112,92

79,03

3.

80

102,65

71,85

4.

70

92,37

64,68

5.

60

82,12

57,49

6.

50

71,85

50,30

7.

40

61,59

43,10

8.

30

51,34

35,93

Letos so se torej zneski dodatka za pomoč in postrežbo ter zneski invalidnin uskladili za 4,2 odstotka, kar je manj, kot pa so se uskladile pokojnine (8,8 odstotka). So se pa ti zneski za več uskladili v lanskem letu, in sicer za 10,3 odstotka, medtem ko so se pokojnine uskladile za 5,2 odstotka.

Katja Kobal


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media