Druženje maj

Druženje | maj '18

LJUBLJANA – POSAVJE

Društvo upokojencev Posavje praznuje sedemdeset let delovanja, zato so občni zbor v marcu nadaljevali bolj slovesno. Nastopili so Moški pevski zbor Posavje in Ljubljanske mažoretke, odprli so razstavo likovnih del članov Marije in Andrije Majtana, predsednik društva Zvonko Milković pa je ob jubileju podelil društvena priznanja sedemindvajsetim članom ter osmim družbam in ustanovam. Dolgoletni članici Božislavi Hromec pa je izročil priznanje Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS).

Območje sedmih vasi na desnem bregu Save od Kleč do Jarš se je od nekdaj imenovalo ljubljansko Posavje, upokojenci pa to ime ohranjajo. Danes društvo, ki ima 250 članov, zajema območje Savelj, Kleč, Ježice, Male vasi, Stožic, Tomačevega, Novega naselja, bežigrajske soseske BS3, Brinja in delno Črnuč.

Društvo je naslednik prve podružnice DU Slovenije na Ježici, od leta 1979 ima sedež v bežigrajskem domu starejših občanov, saj nima lastnih prostorov. Povezuje se z drugimi društvi na območju Bežigrada, je član Mestne zveze upokojencev (MZU) in Zveze društev upokojencev RS. Za 70-letno delo je predstavnica ZDUS in MZU Marija Orešnik Društvu upokojencev Posavje podelila veliko plaketo ZDUS.

(Besedilo: Zvonko Milković, fotografija: DU Posavje)

METLIKA

Člani Društva upokojencev Metlika so se sredi marca zbrali na letnem občnem zboru. V kulturnem programu so nastopili harmonikar Tadej Nemanič, pevka Tina Pezdirc in društveni pevski zbor.

Predsednik društva Jože Mozetič je opisal najpomembnejše dosežke v preteklem letu. Člani so njegovo poročilo in poročila predsednikov komisij za socialna vprašanja, šport, pohodništvo, kulturo in gospodarske dejavnosti ter projekta Starejši za starejše soglasno podprli. Podporo je dobil tudi program dela za naslednje leto. V maju bodo organizirali srečanje z društvoma Ozalj in Kamanje, pripravili izlet, letovanje v Izoli, kostanjev piknik, pomoč »prostoferja« in še marsikatero akcijo.

(Besedilo: Jože Mozetič, fotografija: Milena Pavlovič)

PIVKA

Člani Društva upokojencev Pivka so na občnem zboru konec marca pregledali dosežke v preteklem letu, najzaslužnejši člani so dobili priznanja. Lani so pripravili različne izlete in dogodke, med drugim so izvedli športne igre PZDU južne Primorske, skrbeli so za socialno šibkejše in pomoči potrebne člane in druge občane. Aprila se je zaključil projekt Bralna značka za vse upokojence, društvo sodeluje z večgeneracijskim centrom. Največji dogodek pa bo 16. junija, ko se bodo v Pivki srečali vsi primorski upokojenci. (Besedilo in fotografija: Jožica Knafelc)

ŠKALE

Člani Društva upokojencev Škale so na 21. občnem zboru konec marca potrdili poročila o delu v preteklem letu in sprejeli dopolnjen statut društva. Izvolili so novo vodstvo, novemu predsedniku Milanu Tepeju so zaželeli veliko uspeha, ustvarjalnosti in vključevanja v aktualno dogajanje, ki zadeva starejše in upokojence. V kulturnem programu sta nastopili podkrajski dekleti Vesna in Urša. Najzaslužnejšim članom so izročili pisno zahvalo. (Besedilo in fotografija: S. Č.)

MURSKA SOBOTA

Janez Sušnik, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, in Viola Bertalanič, predsednica Pomurske pokrajinske zveze društev upokojencev Murska Sobota, sta na zboru članov podelila priznanja upokojencem. Veliko plaketo Zdusa je prejela Marija Šedivy iz Društva upokojencev Gornja Radgona, zlato plaketo pa Milena Studnička iz Društva upokojencev Ljutomer, Marjana Škrilec iz Društva upokojencev Murska Sobota in Bojan Rajk, voditelj oddaje Srebrne niti na radiu Murski val. 
(Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

BLOKE

»Družabni ples je eden najlepših dvoranskih konjičkov, ki ga lahko izvajamo ob slehernem vremenu in vsakem letnem času ter ima za dušo in telo številne koristne učinke. Vendar ples ni samo priložnost za kakovostno preživljanje prostega časa, ponuja mnogo več. Ples človeka oblikuje in spreminja. Plesno znanje krepi ljubezen do samega sebe in drugih in daje plesalcem samozavest. Ta pa je potrebna za krepitev zaupanja vase in samospoštovanje.« To so načela plesnega učitelja Ivana Korelca, ki s plesno partnerko Ireno Elsner organizira vaje in nastope v okviru medgeneracijske sekcije za družabni ples, ki deluje pri Društvu upokojencev Martin Krpan Bloke. Sredi januarja so v Jamarskem domu na Gorjuši pri Domžalah priredili že drugi gala ples. Za ogrevanje jim je plesalka Lara Greblo predstavila step dance, za katerega pa člani društva pravijo, da ga ne bodo plesali. So pa hvaležni za nova spoznanja in občutke ob dejavnosti, ki pomeni popestritev in dodano vrednost življenja na Blokah.

(Besedilo: Rado Ponikvar, fotografija: Igor Vidrih)

BREŽICE

Prostovoljke Društva upokojencev Brežice so ob vseslovenski prostovoljski akciji Dan za spremembe pripravile prireditev v brežiškem domu upokojencev. Nanjo so pripeljale tudi krajane iz domačega okolja. V kulturnem programu so sodelovali učenci Osnovne šole Artiče, prostovoljke so vsem razdelile slike, ki so jih s servietno tehniko naredile na delavnicah večgeneracijskega centra. Po prireditvi so se dijaki Gimnazije Brežice in prostovoljke družili s stanovalci doma.
(Besedilo: Ana Kalin, fotografija: Saša Pohar)

LITIJA

Članice in člani Društva upokojencev Litija, tudi tisti, ki so že precej v letih, se lahko vključujejo v različne dejavnosti, na primer v kulturno sekcijo, literarno skupino, se udeležujejo planinskih pohodov ali izletov, se ukvarjajo s športom, sodelujejo pri ustvarjalnih delavnicah ali pomagajo na socialnem področju. Brez obeh pevskih zborov ne mine skoraj nobena prireditev v občini. Fotografija je s pohoda okoli Reške planine. (Besedilo in fotografija: Marjana Berložnik)

KROPA

V Društvu upokojencev Kropa že peto leto deluje sekcija za ročna dela pod vodstvom predsednice društva Metke Petrač. Udeleženk delavnic je vsako leto več, na delavnicah kvačkajo, pletejo, vezejo, predvsem pa se družijo ter izmenjujejo izkušnje in znanja z različnih področij. Ob praznikih z izdelki razveseljujejo najbližje in prijatelje, obdarujejo 80- in 90-letnike pa tudi člane društva, ki živijo v domovih starostnikov v Radovljici, Tržiču in Petrovem Brdu. V začetku aprila pa so pripravile večjo razstavo svojih izdelkov. (Besedilo in fotografija: M. P.)

BELTINCI

Društvo upokojencev Beltinci je ob svetovnem dnevu zdravja pripravilo rekreativno kolesarjenje za člane društva. Dvajset kolesarjev se je iz Lipovcev odpeljalo v Rakičan. Pred soboško bolnišnico jih je zdravstveno osebje poučilo o pomenu zdravja in srčnem popuščanju, saj je bila akcija poimenovana Srce kolesari, kolesarji pa so opravili nekaj telovadnih vaj. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

MUTA

Društvo upokojencev Muta, komisija za rekreacijo in šport pri Koroški pokrajinski zvezi društev upokojencev ter Namiznoteniški klub Muta so izpeljali koroško prvenstvo v namiznem tenisu. Tekmovalo je 21 posameznikov in šest ekip.

Zmagala je ekipa iz Slovenj Gradca, druga je bila ekipa z Raven na Koroškem, na tretje mesto pa so se uvrstili novinci iz Črne na Koroškem, čeprav so igrali samo s tremi igralci. Med posamezniki je finale dobil Spasoje Tešanović, član DU Ravne. Na drugo mesto se je uvrstil domačin z Mute Mirko Markač, tretji je bil Andrej Lesnik iz Črne. (Besedilo in fotografija: Hinko Jerčič)

GORNJA TEŽKA VODA

Na 22. srečanju literatov Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine je sodelovalo štiriintrideset članov literatov iz društev upokojencev Črnomelj, Dvor, Dolenjske Toplice, Gabrje, Loški Potok, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Podgorje-Stopiče, Ribnica, Semič, Šentjernej, Šmarjeta in Žužemberk. Med njimi je bil Marjan Hren, ki je za knjigo Po Machovi poti dobil Trdinovo nagrado novomeške občine in priznanje novomeškega društva upokojencev. Fani Debeljak iz Društva upokojencev Loški Potok je poleg branja svojega dela z Marijo Slavc zaigrala tudi skeč, ki ga je napisala sama. (Besedilo in fotografija: Marija Golob)

 

NOVO MESTO

Članice sekcije za ročna dela pri Hiši sožitja Društva upokojencev Novo mesto vse leto izdelujejo različne kvačkane in pletene izdelke pa tudi vizitke, rože iz recikliranega lesa in še kaj. Ročna dela vodi mentorica Marija Golob. (Besedilo in fotografija: M. G.)

 

DOMŽALE

Članice in člani Društva Lipa domžalske univerze za tretje življenjsko obdobje so ob materinskem dnevu v kulturnem domu v Radomljah pripravili prijeten dogodek. Po pozdravnih besedah predsednika društva Marjana Ravnikarja so se najprej predstavile citrarke in kitaristke pod vodstvom prof. Damjane Praprotnik. Članice prvih dveh skupin – Siničke in Strunce – igrajo citre štiri leta, drugi dve skupini – Planike in Val – šele dve leti, zaigrale in zapele pa so zares ubrano.

Nato se je predstavila osemčlanska citrarska skupina Notice, ki deluje v društvu peto leto in jo vodi prof. Peter Napret. Zanimivo je, da se je večina članic igranja na citre začela učiti šele, ko so vstopile v tretje življenjsko obdobje. So tudi pobudnice tradicionalne prireditve na prostem – Citre na vsakem koraku. Članice folklorne skupine Češminke so zaplesale s slamniki, saj dajejo močan poudarek domžalski tradiciji slamnikarstva. Skupino vodi Boža Bauer, za glasbeno spremljavo sta poskrbela Mila Živulovič in Janez Vrenjak. Med glasbenimi in plesnimi točkami so svoje pesmi brale članice literarnega krožka, ki ga vodi Zlatka Levstek. Nastopile so Marija Dodič, Janka Jerman, Anica Kvas, Mija Stupica in Mira Smrkolj. Večer so popestrile še mlajše gostje – članice ženske vokalne skupine Oda iz Moravč.

(Besedilo: Jožica Hribar, fotografija: Aco Majhenič)

VELENJE

Na okrogli mizi z naslovom Kakovostno življenje starejših v Velenju so sodelujoči ugotavljali, da so programi in projekti za starejše dobro sprejeti. Menili pa so tudi, da so nujno potrebne spremembe, predvsem na področju dolgotrajne oskrbe, finančne preskrbljenosti starejših in dostopnosti. Prisotni so se strinjali, da so pomembni medgeneracijsko sodelovanje, pristen dialog, pomoč, solidarnost, predvsem pa potrpljenje in sprejemanje. Mestna občina je že leta 2009 pristopila k projektu Velenje, starosti prijazno mesto. Starejše usmerjajo v aktivno staranje, ki spodbuja in krepi možnosti za zdravje, vključenost v družbo ter zagotavlja varno in zadovoljno starost.

Kar je bilo slišati na okrogli mizi, so udejanjili na 8. medgeneracijskem festivalu z naslovom Spodbujamo misli in telo za dober spomin, ko so se v Velenju družili otroci, mladina, predstavniki srednje generacije in starejši. Skupaj so se udeležili delavnice joge, sprehoda po mestu, ogledali so si razstavo Refleksije avtorja Borisa Jesiha, starejši pa so se udeležili predavanja Velenje, demenci prijazno mesto. Naslednji dan so se mladi in starejši pomerili v miselnih in športnih igrah ter različnih plesih, za zaključek so pripravili tudi skupinski nastop. Pred tekom, ki so se ga udeležili tudi invalidi, so za ogrevanje in motivacijo udeležencev poskrbeli rokometašice in rokometaši RK Gorenje. 
(Besedilo in fotografija: Jože Miklavc)

PRAZNOVALI SO

Marija Reberšak z Armeškega je 3. aprila praznovala 101. rojstni dan. Večji del dneva preživi v svoji hišici in skozi okno opazuje naravo ter živali na kmetiji. Za rojstni dan si je zaželela obiskati cerkev Marije Lurške v Brestanici, sorodniki pa so ji željo z veseljem izpolnili.

6. marca je 90. rojstni dan praznovala Jožefa Okroglič iz Novega mesta, ki živi v Penzionu Ivanež v Gaberju pri Novem mestu. Ob tej priložnosti so ji voščili tudi predsednik Krajevne skupnosti ter prostovoljca Rdečega križa Gotna vas.

 

ČESTITAMO NAROČNIKOM

Jože in Stanka Šimunić iz Maribora sta 9. marca praznovala 50. obletnico poroke. Jože se je rodil leta 1949 v Dekanovcu na Hrvaškem. Kot 14-letnega fantiča ga je pot zanesla v Maribor, kjer si je našel delo v Metalni in tudi čudovito dekle Stanko Mejavšek (rojeno leta 1951), ki je delala kot prodajalka. V zakonu sta se jima rodili hčerki Dolores in Sonja. Vzgajala sta ju v ljubezni ter ju naučila pokončne drže in spoštovanja. Zelo ponosna sta na vnuka Mateja in Petro, v njuni družbi vedno uživata. Najraje delata na svojem vrtu, čeprav jima tudi brskanje po spletu ni tuje. Njuna vrata so zmeraj odprta, saj rada z vsakim pokramljata.

Pavel in Marija Nemet iz Kobilja praznujeta 60 let skupnega zakonskega življenja. Pavel, rojen leta 1930, je bil v zaposlen v Lendavi kot direktor hranilno-kreditne službe in vodja obrata Utok Kamnik v Kobilju. Kar 12 let je bil župan Kobilja, v prostem času pa gasilec, vinogradnik in kletar, še vedno pa rad čebelari.

Žena Marija, rojena leta 1940, je bila zaposlena kot pomočnica vzgojiteljice v vrtcu Kobilje. Svoj čas je bila aktivna pri krožku ročnih del, zdaj pa se najraje suče okoli štedilnika in dela na vrtu. V zakonu se jima je rodil sin Boris. Največje veselje pa sta doživela pred leti, ko sta dobila vnuke – trojčke Urško, Aleša in Marka, ki so že odrasli.

Anita Žmahar


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media